Wschodni kierunek

Mnogość języków, z jakich można tłumaczyć teksty sprawia, że tłumacze na całym świecie mają ręce pełne roboty. W Polsce najczęściej tłumaczy się teksty z angielskiego i niemieckiego, choć coraz częściej można znaleźć również oferty tłumaczeń na języki wschodnie.

Oprócz języków azjatyckich, którym poświęcamy oddzielny wpis, spore znaczenie mają także języki wschodnioeuropejskie – rosyjski, ukraiński, serbski czy czeski. Wynika to z faktu, że cały czas ma miejsce aktywna wymiana gospodarcza pomiędzy Polską a naszymi sąsiadami.

Jeśli chodzi o rosyjski, to jego znajomość na podstawowym poziomie powinna być dość powszechna wśród starszego pokolenia naszych rodaków, albowiem w okresie PRL język ów był obowiązkowy w szkołach. Jednakże nigdy nie mieliśmy specjalnej chęci, aby go przyswajać, ponieważ był odbierany jako narzucony odgórnie język okupanta.

Dziś okazuje się, że nauka rosyjskiego ma duży sens i może pomóc w znalezieniu lepszej pracy, a także w nawiązywaniu biznesowych relacji. Tłumaczy rosyjskiego stopniowo przybywa.

Rośnie także zainteresowanie studiowaniem filologii poświęconych wschodnim językom, na czele z językiem rosyjskim. Oprócz gramatyki i słownictwa dla wielu młodych osób pociągająca jest także rosyjska kultura oraz mentalność.

Dorobek rosyjskiej literatury i poezji jest uznany na całym świecie, więc zgłębianie jej meandrów i możliwość czytania dzieł rosyjskich w oryginale to bardzo atrakcyjna perspektywa. Nie sposób przy tym lekceważyć także kina z Rosji, które od lat lokuje się w światowej czołówce.

Może Ci się również spodoba