Pustaki poryzowane i termoizolacyjność

Pustaki poryzowane są dziś bardzo chętnie wybieranym materiałem budowlanym. Ich popularność nie może dziwić. Są one wygodne w użyciu w trakcie budowy, a także zapewniają doskonałe właściwości. Wśród zalet pustaków poryzowanych często wskazuje się bardzo dobrą termoizolacyjność. Co wpływa na takie właściwości tego materiału budowlanego? Zdolność do utrzymania temperatury w dużej mierze wynika z charakterystycznej cechy pustaków poryzowanych, czyli utworzonych wewnątrz nich szczelin. Ilość porów i szczelin bezpośrednio przekłada się na zdolność pustaków do termoizolacji.

Różne pustaki dostępne w sprzedaży oferują odmienny stosunek powierzchni otworów do powierzchni całego pustaka. Nie każdy producent podaje taką informację, warto jednak jej poszukać podczas wybierania materiału. Jeśli chcemy utworzyć z pustaków poryzowanych powierzchnię o maksymalnie dużej termoizolacyjności warto również postawić na szlifowane pustaki oraz zwrócić uwagę na kształt szczelin. Szlifowanie sprawia, że pustaki lepiej przystają do siebie, możliwe jest więc po prostu dokładniejsze wykonanie ściany i zminimalizowane strat ciepła. Gdy natomiast chodzi o kształt szczelin, najlepiej postawić na pustaki poryzowane ze szczelinami podłużnymi. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku ścian jednowarstwowych, gdzie pustaki są jednocześnie główną warstwą termoizolacyjną.

Szczeliny powinny być ustawione równolegle do powierzchni ściany, by zapewnić dobre właściwości termoizalacyjne.