Przykazania strażaka ochotnika

Niemal każda jednostka OSP posiada własne przykazania, które stosuje podczas wykonywania codziennych obowiązków. Są to niepisane zasady, które powinny dotyczyć każdego strażaka. Tego rodzaju przykazania mogą być bardzo zróżnicowane, jednak najczęściej dotyczą tych samych zagadnień. Przede wszystkim od każdego strażaka pełniącego służbę wymagana jest trzeźwość. Jest ona niezbędna, żeby prawidłowo wykonywać powierzone zadania. Wymagana jest również czujność. Oznacza to, że strażak zawsze powinien być gotowy nieść ratunek.

Jedną z najważniejszych kwestii jest odwaga. Jednakże poza odwagą potrzeba jest także rozwaga. Strażak nie powinien ryzykować życia w takiej sytuacji, w której niewiele lub nic nie da się osiągnąć. Przede wszystkim w tej pracy trzeba unikać niepotrzebnej brawury. Kolejną kwestią jest przestrzeganie reguł ustalonych przez przełożonych. Strażak ochotnik nie powinien działać zgodnie z własnymi zasadami, które są sprzeczne z regułami jednostki. Podporządkowanie się przełożonym jest kwestią priorytetową.