Pozyskanie funduszy

Podczas swojej pracy strażacy korzystają z profesjonalnego sprzętu. Dotyczy to również Ochotniczej Straży Pożarnej. Koszt jego zakupu nie należy do najniższych. Niejednokrotnie wymagane jest, żeby w jednostce były przynajmniej 2 wozy strażackie. Do tego dochodzi jeszcze koszty ewentualnej naprawy sprzętu czy zakupu umundurowania. Skąd można pozyskać takie środki? Zgodnie z obowiązującym prawem koszt wyposażenia jednostki OSP ponosi gmina. Ponadto gmina opłaca koszt utrzymania danej jednostki.

Wyjątkiem są szkolenia. Te z kolei przeprowadzone są bezpłatnie przez PSP. Do obowiązków gminy zalicza się także zapewnienie wszystkim kandydatom bezpłatnego umundurowania. Ze względu na specyfikę pracy, strażacy ochotnicy są bezpłatnie ubezpieczani od następstw nieszczęśliwych wypadków. Istnieje również możliwość pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej. Jednakże żeby je uzyskać, należy spełnić wiele wymogów. Jako organizacja każda OSP ma szansę uzyskania również odpisów podatkowych.