Perspektywy dla filologów

Oto mamy wielu młodych ludzi, którzy muszą zdecydować, w którą zawodową stronę pójdą. Najwięcej pytań tego rodzaju stawiają sobie maturzyści, którzy po zdanym egzaminie dojrzałości mogą podjąć naukę na wyższej uczelni.

Możliwości mają wielkie, ponieważ kierunków jest cała masa, szkół uczących na coraz wyższym poziomie także nie brakuje. Osoby fascynujące się zagranicznymi kulturami oraz językami chętnie decydują się na poszczególne filologie – tych jest naprawdę sporo, więc każdy znajdzie coś odpowiedniego.

Taka pogłębiona nauka języka obcego połączona ze zgłębianiem tajników literatury czy filmu musi mieć jakieś wcześniejsze podstawy. Krótko mówiąc, styczność z danym językiem jest bardzo pożądana i z pewnością ułatwi start na wydziale.

W przypadku języków rozpowszechnionych, których dobra znajomość nie stanowi dziś wyjątku, sprawa jest prosta. Angielski czy niemiecki ma dość dobre umocowanie w głowach młodych ludzi – nie powinno być problemu.

Co innego z językami mniej popularnymi – często są one pociągające, choć nic nie wiemy na ich temat. W tym drugim przypadku kadra dydaktyczna na uczelni ma znacznie więcej pracy do wykonania.

Okazuje się bowiem, że większość pełnych zapału studentów jest całkiem „zielona” i naukę języka trzeba z nimi zaczynać pod samego początku. Przy okazji dokona się swoisty odsiew – studia porzucą ci, którzy z nowym językiem sobie nie poradzą.

Zostaną najlepsi, który potem będą świetnymi filologami i cennym nabytkiem dla biur tłumaczeń. Oby takich studentów było jak najwięcej.