Niebezpieczny Afganistan

Mimo iż Afganistan oferuje wiele niezwykłych miejsc do zobaczenia, jest wyjątkowo niebezpiecznym krajem. Podróże w tamte rejony to ryzyko na własne życzenie.

Ataki terrorystyczne są tutaj na porządku dziennym, a przestępczość coraz bardziej się rozwija. Afganistan to kraj nie tylko niebezpieczny, ale również biedny.

To państwo, które widnieje na liście najsłabiej rozwiniętych pod względem gospodarczym krajów na świecie. Oczywiście Afganistan posiada naturalne zasoby gazu ziemnego, ropy naftowej czy węgla, ale są one wydobywane w ograniczonym zakresie.

www.marcinkaminski.bedzin.pl

Na terenie Afganistanu toczyło się wiele wojen, w wyniku których ginęli ludzie i które zostawiły niebezpieczne ślady. Miny czy niewypały są przyczyną kolejnych śmierci i okaleczeń.

Należy wystrzegać się bocznych dróg i wypraw w nieznane obszary. Rząd afgański i wojsko kontrolują miejskie tereny, dlatego to na nich jest najbezpieczniej.

Nie oznacza to jednak, że nie ma tam żadnego zagrożenia. W Afganistanie sytuacja nigdy nie jest pewna.