Nagrody dla OSP

Jednostki OSP wykonują działania na równi z PSP. Jest to zatem bardzo trudna i odpowiedzialna praca. Gminy, a także osoby indywidualne doceniają rolę strażaków ochotników, dlatego często przyznawane są im nagrody i odznaczenia.

Część nagród uzyskują same jednostki, które biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Wygrana w takich zawodach jest niewątpliwie prestiżem dla danej jednostki. Świadczy to bowiem o bardzo dobrym wyszkoleniu załogi.

Jednakże nagrody są przyznawane również za indywidualne zasługi danej jednostki. Władze gminy mogą przyznać dyplom np. za działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa danego regionu.

Nagrody są także przyznawane za propagowanie działań proekologicznych. Dla wielu jednostek tego typu dyplomy i odznaczenia to swego rodzaju wyróżnienia. Wiele jednostek OSP aktywnie uczestniczy w wielu działaniach.

Warto pamiętać, że nawet kandydaci do OSP mają powołanie do wykonywania typowych dla strażaków zadań. Z tego powodu wszelkie nagrody są jedynie miłym dodatkiem do pełnionej służby.