Młodzieżowe drużyny pożarnicze

Fascynacja zawodem strażaka przez osoby niepełnoletnie skutkowało utworzeniem młodzieżowych drużyn pożarniczych. Stanowi to świetne przygotowanie w przypadku chęci pozostania strażakiem zawodowym.

Ponadto młodzież ma okazję w praktyce sprawdzić to, jakie są typowe obowiązki strażaków. W zależności od jednostki przyjmowana jest młodzież w wieku od 12 lub więcej lat.

Warunkiem ich przyjęcia jest uzyskanie zgody opiekuna prawnego. Młodzież aktywnie uczestniczy w zadaniach z zakresy ochrony przeciwpożarowej.

Warto jednak dodać, że realizacja poszczególnych zadań jest ograniczona lub zawężona. W przypadku szczególnie niebezpiecznych zadań, rola młodzieżowych drużyn pożarniczych ogranicza się jedynie do pomagania.

Każdy niepełnoletni składa przyrzeczenie. Ponadto zobowiązany jest przestrzegać statutu jednostki.

Jeżeli niepełnoletni ukończy 16 lat, może być wybierany do władz OSP. Jednakże podobnie jak w przypadku strażaków ochotników, wymagany jest dobry stan zdrowia.