Miejsca święte w Polsce

Polska jako kraj o wyjątkowo mocno zakorzenionych tradycjach chrześcijańskich ma wiele tzw. miejsc świętych, do których co roku podróżują nie tylko Polacy, ale także obcokrajowcy.

Są to miejsca szczególnego kultu związane bardzo często z jakimś nadprzyrodzonym wydarzeniem lub cudownymi wizerunkami. Najczęściej są to świątynie bądź sanktuaria, które pozostają istotne nie tylko dla danego wyznania, ale także dla całego kulturowego dziedzictwa.

Różnią się one od siebie przedmiotami kultu, dlatego też możemy wyróżnić sanktuaria pańskie, maryjne oraz związane z czczeniem świętych. W Polsce wyjątkowo silny jest kult maryjny i to właśnie tego typu sanktuaria stanowią 80% wszystkich takich miejsc.

Każde z nich ma swój wizerunek Marii Panny. W Polsce ośrodkiem pielgrzymkowym o zasięgu międzynarodowym jest niewątpliwie Jasna Góra w Częstochowie.

Oprócz tego mamy aż kilkadziesiąt miejsc przyciągających wiernych i turystów z całego kraju. Są to m.

in. Licheń, Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewniki oraz Święta Lipka.