Kary i nagrody

Każde dziecko podczas socjalizacji i wychowania doświadcza kar i nagród, każde chciałoby uniknąć tych pierwszych, a otrzymać jak najwięcej tych drugich.

Poza słowami, gestami, które są bardzo ważne w obu przypadkach rodzice często nagradzają swoje dzieci kupując im prezenty czasem za dobre wyniki w nauce czy opanowaniu jakiejś nowej umiejętności, z którymi dziecko miało trudność.

System kar i nagród jest bardzo ważny to, w jaki sposób robią to rodzice jest bardzo indywidualne tak jak indywidualni są rodzice i wychowawcy, ale należy pamiętać, że nie każda czynność powinna być nagradzana, jeśli tak uczynimy dziecko będzie wykonywało swoje obowiązki tylko ze względu na czerpanie korzyści a jak wiadomo w życiu nie jesteśmy nagradzani za obowiązkowość.

Obowiązek to coś, co musimy zrobić w szkole, w pracy czy w innych sytuacjach nagroda, zatem powinna być wtedy, kiedy dziecko zrobiło coś więcej niżeli był zobowiązany.

Tak, więc prezenty, nagrody są bardzo ważne w życiu dzieci, ale nie powinny być dominantę w wychowaniu.