Jak zostać pracownikiem ochrony?

Ochroniarzy można spotkać w przeróżnych miejscach – w obiektach handlowych, w bankach, na imprezach masowych, w klubach, na stadionie oraz w magazynach firmowych. Zadaniem pracownika ochrony jest ochrona fizyczna osób oraz mienia, poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa. Obowiązki ochroniarzy są bardzo zróżnicowanie i zależą od miejsca, w którym pracuje. Ogólnie do zadań agenta ochrony należy strzeżenie mienia i obiektów przed kradzieżą, rabunkami i dewastacją, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ochrona przed atakami, nie wpuszczanie nieuprawnionych osób na chroniony teraz oraz konwojowanie cennych przesyłek.

Szkoła dla techników ochrony fizycznej osób i mienia

Aby zostać ochroniarzem z licencją należy ukończyć szkołę policealną na kierunku „pracownik ochrony” albo ukończyć odpowiedni kurs. Jeśli decydujemy się na szkołę policealną, czeka nas 2-letnia nauka z podstaw prawa cywilnego, karnego i handlowego, kryminalistyki, samoobrony, konwojowania oraz zabezpieczania imprez masowych. Naukę wieńczy egzamin zewnętrzny, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej. Po pomyślnym ukończeniu szkoły na odpowiednim kierunku, absolwent uzyskuje tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Kurs dla agentów ochrony

Z kolei kursy na pracownika ochrony mogą trwać od 2 tygodni do 5 miesięcy. Takie kursy organizuje agencja ochrony lub wyspecjalizowana w tym zakresie firma. Kursant poznaje podstawy prawa, techniki samoobrony i interwencji. Przechodzi naukę strzelania oraz udzielania pierwszej pomocy.

Po ukończeniu takiego kursu, przyznawana jest licencja I stopnia. Z kolei licencję II stopnia można otrzymać po ukończeniu kolejnego kursu.

Jaki musi być ochroniarz?

Aby zostać ochroniarzem trzeba spełnić też różne wymagania dotyczące umiejętności i zdrowia. Ochroniarz musi wyróżniać się sprawnością fizyczną i dobrym zdrowiem.

Taka osoba powinna być odporna na stres oraz na zmęczenie. Musi szybko reagować na zagrożenia i panować nad emocjami w sytuacjach stresowych.