Jak oni to zrobili?

Bywa tak, że przyglądając się zabytkom (szczególnie tym naprawdę starym) zachodzimy w głowę, jak udało się osiągnąć takie efekty. Dziś w materii sztuki budowlanej ludzkość w zasadzie nie ma barier.

Stosując nowoczesne środki techniczne, w tym zaawansowane maszyny, jesteśmy w stanie zbudować praktycznie wszystko – i to w stosunkowo krótkim czasie. Jednak twórcy budowli z minionych epok nie mieli takich możliwości.

Urządzenia, którymi dysponowali były dość prymitywne i niemal wszystkie opierały swoje działanie o siłę ludzkich rąk. Tymczasem udawało się nierzadko kreować konstrukcje zaiste imponujące, o wielkich rozmiarach i skali.

Jak to możliwe? Sporą rolę odgrywał czas. Nie zawsze mamy tę świadomość, ale zdecydowana większość historycznych zabytków, w tym najwspanialszych budowli z całego świata, powstawała bardzo długo – czasami przez kilka, kilkanaście dekad.

Obecnie zostałyby zbudowane znacznie szybciej, jednak dawne ograniczenia wydłużały cały proces. Miejmy to na uwadze, kiedy zastanawiamy się nad technicznymi aspektami.

Może Ci się również spodoba