Jak oni to zrobili?

Bywa tak, że przyglądając się zabytkom (szczególnie tym naprawdę starym) zachodzimy w głowę, jak udało się osiągnąć takie efekty. Dziś w materii sztuki budowlanej ludzkość w zasadzie nie ma barier.

Stosując nowoczesne środki techniczne, w tym zaawansowane maszyny, jesteśmy w stanie zbudować praktycznie wszystko – i to w stosunkowo krótkim czasie. Jednak twórcy budowli z minionych epok nie mieli takich możliwości.

Urządzenia, którymi dysponowali były dość prymitywne i niemal wszystkie opierały swoje działanie o siłę ludzkich rąk. Tymczasem udawało się nierzadko kreować konstrukcje zaiste imponujące, o wielkich rozmiarach i skali.

Jak to możliwe? Sporą rolę odgrywał czas. Nie zawsze mamy tę świadomość, ale zdecydowana większość historycznych zabytków, w tym najwspanialszych budowli z całego świata, powstawała bardzo długo – czasami przez kilka, kilkanaście dekad.

Obecnie zostałyby zbudowane znacznie szybciej, jednak dawne ograniczenia wydłużały cały proces. Miejmy to na uwadze, kiedy zastanawiamy się nad technicznymi aspektami.