Bazyliki większe Rzymu

Bazylika większa, inaczej też zwana bazyliką papieską bądź bazyliką patriarchalną, to tytuł honorowy przyznawany przez papieża niektórym kościołom w Kościele rzymskokatolickim. Wśród przywilejów otrzymywanych wraz z nadaniem tytułu znajduje się m.

in. możliwość udzielania niektórych odpustów, posiadania tronu papieskiego i ołtarza zarezerwowanego wyłącznie dla głowy Kościoła, a także używania pewnych symboli, które podkreślają związek bazyliki z papieżem.

Tytuł bazyliki większej zapewnia więc danemu miejscu nie tylko prestiż, ale także zwiększa jego atrakcyjność w oczach turystów i pielgrzymów. Z tego właśnie powodu jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc świętych Rzymu są bazylika św.

Piotra oraz Arcybazylika św. Jana na Lateranie.

Ta ostatnia zgodnie z tradycją Kościoła rzymskokatolickiego uważana jest za Matkę i Głowę Wszystkich Kościołów Miasta i Świata. Tytułem bazyliki większej mogą pochwalić się również takie miejsca jak bazylika św.

Pawła za Murami oraz bazylika Matki Bożej Większej.